(021) 2269 5704

تعرفه و قیمت ثبت دامنه (دامین)

آیکان (ICANN)  یک سازمان بین‌المللی ناظر بر اینترنت است. اکثر دامنه های بین‌المللی زیر نظر این سازمان صادر می‌شوند و در حال حاضر بیش از ۸۵۰ مرکز ثبت دامنه تائید شده در سراسر دنیا دارد که به آنها ICANN Approved Registrar می‌گویند.

منظور از Registrar مراکز رسمی ثبت و نگهداری دامنه می‌باشدکه ثبت دامنه های متداول را باید از طریق آنها انجام داد که از فعال‌ترین آنها OpenSRS (Tucows) ، Directi ، OnlineNIC ، Godady، Enom و ... می‌باشد.

آساگرافیک ثبت دامین های متداول را توسط OnlineNIC و دامنه ir را از طریق مرکز پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایران (مرکز تحقیقات فیزیک نظری) انجام می‌دهد. قیمت دامنه با توجه به پسوند آن و مدت زمان ثبت (یک تا ده سال) تعیین می شود.

تعرفه ثبت دامنه را در زیر می توانید مشاهده کنید.

پسوند دامنه
قیمت دامنه یکساله (تومان)
.com
11 $
.net
13.5 $
.org
13.5 $
.info
15 $
.biz
16.5 $
.eu
15 $
.ir
16.000

دومین های gTLD مثل (com, net, ...) حداکثر تا یکماه بعد از تاریخ انقضاء بدون جریمه و هزینه اضافی قابل تمدید خواهند بود اما بعد از آن تا حدود ۱۵ روز وارد دوره  Redemption-Period می‌شوند که تمدید Domain در این دوره مشمول ۸۵$ جریمه سازمان ICANN علاوه بر هزینه یک سال تمدید آن خواهد بود‌، در صورتی که در این دوره نیز تمدید نشود وارد دوره Pending-Delete می‌شود که در این دوره امکان تمدید Domain تحت هیچ شرایطی (‌حتی با پرداخت جریمه‌) وجود نخواهد داشت که در مجموع با گذشت ۷۰ الی ۸۰ روز از تاریخ انقضاء Domain ، مجدداً برای ثبت آزاد خواهد شد و هر شخصی می‌تواند با پرداخت قیمت دامنه آن را مجدداً ثبت نماید و مالک قانونی آن خواهد بود.

کلمات کلیدی: قیمت دامنه | تعرفه ثبت دامنه | تعرفه ثبت دامین
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram