(021) 2269 5704

طراحی کاتالوگ قطع A4 پادیاب طب

طراحی کاتالوگ قطع A4 برای شرکت پادیاب طب در 16 صفحه انجام شد. این کاتالوگ به زبان انگلیسی و به صورت طراحی ژورنالی انجام گرفته است. در طراحی ژورنالی هر دو صفحه به شکلی خاص صفحه آرایی و چیدمان می‌شود و ترکیب بندی صفحات مختلف با یکدیگر متفاوت است. چاپ کاتالوگ به صورت چاپ افست و صحافی آن به صورت مفتول لوپ انجام شده است.

طراحی کاتالوگ قطع A4 پادیاب طب
طراحی کاتالوگ قطع A4 پادیاب طب 01
طراحی کاتالوگ قطع A4 پادیاب طب 02
طراحی کاتالوگ قطع A4 پادیاب طب 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram