(021) 2269 5704

طراحی کاتالوگ قطع A5 محصولات ارب دارو درمان

طراحی کاتالوگ محصولات ارب دارو درمان در قطع A5‌ و 8 صفحه‌ای، به‌صورت عمودی اجرا شد. چیدمان و صفحه آرایی در این طراحی کاتالوگ به شکل یکسان برای تمامی صفحات اجرا شده و از طیف رنگی آبی فیروزه‌ای روشن و تیره برای جداسازی بخش‌های مختلف استفاده شد. صفحات را با مدل ژورنالی نیز چیدمان می‌کنند که صفحه آرایی در هر دو صفحه متفاوت است.

طراحی کاتالوگ قطع A5 محصولات ارب دارو درمان
طراحی کاتالوگ قطع A5 محصولات ارب دارو درمان 01
طراحی کاتالوگ قطع A5 محصولات ارب دارو درمان 02
طراحی کاتالوگ قطع A5 محصولات ارب دارو درمان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram