(021) 2269 5704

طراحی فولدر تبلیغاتی (اداری) دوناکالج

طراحی فولدر تبلیغاتی (ادرای) دونا کالج با طیف رنگ قرمز انجام شده و تصاویری از این کالج به همراه لوگو، اطلاعات تماس و ... بر روی آن کار شده است. به طور معمول این محصول برای نگهداری فلایر و بروشورهای شرکت و یا حفظ اوراق اداری آن صورت می‌گیرد. طراحی فولدر تبلیغاتی با تیغ و برش ساده و یا تیغ و برش خاص انجام می‌شود.

طراحی فولدر تبلیغاتی (اداری) دوناکالج
طراحی فولدر تبلیغاتی (اداری) دوناکالج 01
طراحی فولدر تبلیغاتی (اداری) دوناکالج 02
طراحی فولدر تبلیغاتی (اداری) دوناکالج 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram