(021) 2269 5704

طراحی آرم و لوگو (مونوگرام) کمپانی A&H

طراحی آرم و لوگو (مونوگرام) کمپانی A&H که در حوزه واردات ابزار و یراق آلات در و پنجره فعال است، به انجام رسید. این لوگو به صورت مونوگرام یعنی استفاده از حروف اول کلمه که شامل حروف انگلیسی A و H است، طراحی شده و ضخامتی مشخص در کل کار حفظ گردیده است. عنوان شرکت در زیر آن به صورت انگلیسی آورده شد.

طراحی آرم و لوگو (مونوگرام) کمپانی A&H
طراحی آرم و لوگو (مونوگرام) کمپانی A&H 01
طراحی آرم و لوگو (مونوگرام) کمپانی A&H 02
طراحی آرم و لوگو (مونوگرام) کمپانی A&H 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram