(021) 2269 5704

طراحی آرم و لوگوتایپ فارسی بامداد سلامت

طراحی آرم (نشانه تصویری) و لوگوتایپ (نشانه نوشتاری) فارسی بامداد سلامت به انجام رسید. در طراحی آرم از حرف b‌و s انگلیسی استفاده شده که در کادری مستطیلی با لبه‌های گرد قرار گرفته و انتهای این کادر دو برگ به نشانه سلامتی قرار داده شد. لوگوتایپ بامداد سلامت با خطوط یکسان در کل کار و لبه‌های گرد در انتهای حروف طراحی شد.

طراحی آرم و لوگوتایپ فارسی بامداد سلامت
طراحی آرم و لوگوتایپ فارسی بامداد سلامت 01
طراحی آرم و لوگوتایپ فارسی بامداد سلامت 02
طراحی آرم و لوگوتایپ فارسی بامداد سلامت 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram