طراحی بروشور تک صفحه‌ای (فلایر) A4 پادیاب طب
(021) 2269 5704

طراحی بروشور تک صفحه‌ای (فلایر) A4 پادیاب طب

طراحی بروشور A4 تک صفحه‌ای دو رو (فلایر) برای شرکت پادیاب طب تولید کننده فرآورده‌های تشخیص طبی انجام شد. طراحی بروشور برای معرفی کلی شرکت و یا شرح یک محصول انجام می‌گیرد. این بروشور از ترکیب تصاویر و متن با رنگ سازمانی که طیفی از نارنجی و طوسی است، طراحی شده است و چاپ آن با مقوای 200 گرمی گلاسه و سلفون مات انجام گرفت.

طراحی بروشور تک صفحه‌ای (فلایر) A4 پادیاب طب
طراحی بروشور تک صفحه‌ای (فلایر) A4 پادیاب طب 01
طراحی بروشور تک صفحه‌ای (فلایر) A4 پادیاب طب 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram