طراحی تراکت تبلیغاتی A4 فرش فانتزی آریا
(021) 2269 5704

طراحی تراکت تبلیغاتی A4 فرش فانتزی آریا

طراحی تراکت تبلیغاتی A4 فرش فانتزی آریا توسط شرکت طراحی گرافیک آساگرافیک در سال 1394 برای معرفی فرش‌های فانتزی اجرا شده است. در طراحی تراکت، از روحیه واحد که بر محصولات تبلیغاتی فرش آریا حاکم است، استفاده شده است. ارائه هویت بصری مشخص در تمامی تبلیغات این شرکت از شاخصه‌هایی است که آساگرافیک برای ایجاد برند آریا در نظر داشت.

طراحی تراکت تبلیغاتی A4 فرش فانتزی آریا
طراحی تراکت تبلیغاتی A4 فرش فانتزی آریا 01
طراحی تراکت تبلیغاتی A4 فرش فانتزی آریا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram