طراحی فلایر راهنمای کاربری محصولات تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی فلایر راهنمای کاربری محصولات تسنیم بهبود آرمان

طراحی فلایر راهنمای کاربری محصولات تسنیم بهبود آرمان در قطع A4‌ و دو رو اجرا شد. بخش‌های مختلف این فلایر با تغییر طیف رنگ طوسی جدا شده و رنگ سبز و قرمز که بخشی از هویت بصری این شرکت است، در قسمت تصاویر، عناوین و شماره مطالب بکار رفته است. معمولا چاپ بروشور تک صفحه‌ای با کاغذهای ضخیم و سلفون کشی اجرا می‌گردد.

طراحی فلایر راهنمای کاربری محصولات تسنیم بهبود آرمان
طراحی فلایر راهنمای کاربری محصولات تسنیم بهبود آرمان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram