طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی صنایع فرش آریا
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی صنایع فرش آریا

طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی (مربع) شرکت صنایع فرش آریا برای بخش فرش‌های فانتزی و مدرن اجرا شد تا جذابیت و جلوه بصری بیشتری داشته باشد. طراحی کاتالوگ به منظور معرفی محصولات صنایع فرش آریا همراه با کد هر محصول طراحی شد. چاپ جلد کاتالوگ با تکنیک یو وی شنی و سلفون مات انجام گرفت و صحافی آن به شکل مفتول لوپ انجام شد.

طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی صنایع فرش آریا
طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی صنایع فرش آریا 01
طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی صنایع فرش آریا 02
طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی صنایع فرش آریا 03
طراحی و چاپ کاتالوگ خشتی صنایع فرش آریا 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram