(021) 2269 5704

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر علم خوردگی

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر علم خوردگی توسط شرکت طراحی گرافیک آساگرافیک در سال 1393 صورت پذیرفت. این کتاب علمی و برای متخصصین مرتبط ترجمه شده است. طراحی گرافیک ساده و شکیل که گیرا و مورد پسند مخاطب واقع گردد، استفاده از تصویر و ترکیب بندی متناسب با موضوع کتاب از اهدافی بود که در طراحی جلد مورد توجه قرار گرفت.

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر علم خوردگی
طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر علم خوردگی 01
طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر علم خوردگی 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram