طراحی تراکت تبلیغاتی و چاپ تراکت A5‌ دونا کالج مجارستان
(021) 2269 5704

طراحی تراکت تبلیغاتی و چاپ تراکت A5‌ دونا کالج مجارستان

طراحی تراکت تبلیغاتی و چاپ تراکت برای کالج دونا در مجارستان در قطع A5‌ و به صورت افقی انجام گرفت. طراحی این تراکت بر اساس رنگ‌ها و المان‌های مورد استفاده در دیگر اقلام تبلیغاتی کالج دونا و برای معرفی کالج و حوزه فعالیت آن صورت گرفت. تراکت به عنوان یک عنصر تبلیغاتی موثر که به شکل مستقیم با مخاطب در ارتباط است، استفاده می‌گردد.

طراحی تراکت تبلیغاتی و چاپ تراکت A5‌ دونا کالج مجارستان
طراحی تراکت تبلیغاتی و چاپ تراکت A5‌ دونا کالج مجارستان 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram