طراحی تراکت تبلیغاتی مبلمان اداری کارینو
(021) 2269 5704

طراحی تراکت تبلیغاتی مبلمان اداری کارینو

طراحی تراکت تبلیغاتی مبلمان اداری کارینو به صورت یک رو و با هدف ارائه 6 محصول از صندلی‌های اداری این شرکت انجام گرفت. تراکت تبلیغاتی به عنوان یک محصول تبلیغاتی بالقوه عمل کرده که به طور مستقیم با مخاطب در تماس است، به همین دلیل اگر در جای مناسب و به موقع همراه با ایده پردازی و چاپ با کیفیت صورت پذیرد، کارآمد خواهد بود.

طراحی تراکت تبلیغاتی مبلمان اداری کارینو
طراحی تراکت تبلیغاتی مبلمان اداری کارینو 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram