(021) 2269 5704

طراحی بروشور تبلیغاتی 4 لت گروه معماری پیدایش

طراحی بروشور تبلیغاتی گروه معماری پیدایش به صورت 4 لت و دو رو که شامل 8 صفحه است، انجام شد. بروشور شامل شرح فعالیت گروه معماری پیدایش است و هر صفحه مختص یک بخش است که شامل نمای ساختمان، طراحی داخلی، طراحی کلینیک، طراحی لابی و ... است. چاپ بروشور به صورت افست با کاغذ 200 گرمی و سلفون مات اجرا شد.

طراحی بروشور تبلیغاتی 4 لت گروه معماری پیدایش
طراحی بروشور تبلیغاتی 4 لت گروه معماری پیدایش 01
طراحی بروشور تبلیغاتی 4 لت گروه معماری پیدایش 02
طراحی بروشور تبلیغاتی 4 لت گروه معماری پیدایش 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram