طراحی و چاپ بروشور فلایر A4 محصولات ریچ سیف
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ بروشور فلایر A4 محصولات ریچ سیف

طراحی و چاپ بروشور فلایر برای محصولات ریچ سیف در قطع A4 انجام گرفت. طراحی بروشور که در آن 8 محصول از صندوق‌های نسوز خانگی و اداری ریچ سیف را معرفی می‌کند به صورت تک برگ دو رو (فلایر) و با رنگ‌های طلایی، طوسی و هویت بصری شرکت انجام گرفته است و چاپ آن با کاغذ 200 گرمی و سلفون مات و به صورت افست اجرا شده است.

طراحی و چاپ بروشور فلایر A4 محصولات ریچ سیف
طراحی و چاپ بروشور فلایر A4 محصولات ریچ سیف 01
طراحی و چاپ بروشور فلایر A4 محصولات ریچ سیف 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram