طراحی بروشور A4 (فلایر) محصولات تسنیم بهبود آرمان
(021) 2269 5704

طراحی بروشور A4 (فلایر) محصولات تسنیم بهبود آرمان

طراحی بروشور تک صفحه‌ای در قطع A4 و به صورت دو رو (فلایر) برای محصولات تسنیم بهبود آرمان با رنگ‌های و المان‌های مرتبط انجام شده است. طراحی بروشور برای معرفی کلی شرکت و شرح فعالیت‌ها و یا برای ارائه محصولی خاص از مجموعه محصولات شرکت صورت می‌پذیرد. چاپ بروشور با مقوای 200 گرمی و سلفون مات و به صورت افست اجرا شده است.

طراحی بروشور A4 (فلایر) محصولات تسنیم بهبود آرمان
طراحی بروشور A4 (فلایر) محصولات تسنیم بهبود آرمان 01
طراحی بروشور A4 (فلایر) محصولات تسنیم بهبود آرمان 02
طراحی بروشور A4 (فلایر) محصولات تسنیم بهبود آرمان 03
طراحی بروشور A4 (فلایر) محصولات تسنیم بهبود آرمان 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram