(021) 2269 5704

طراحی آگهی تبلیغاتی مجله تدکار

طراحی آگهی تبلیغاتی مجله تدکار با استفاده از هویت سازمانی شرکت تدکار که شامل طیف رنگ نارنجی و طوسی، باند رنگی و شعار تبلیغاتی شرکت است، صورت گرفت. از تصویر یک ساختمان و محصول نرم افزاری شرکت در کنار آدرس در پایین کار استفاده شده است. طراحی آگهی مانند طراحی پوستر تبلیغاتی و یا طراحی بیلبورد تاثیرگذار و کارآمد است.

طراحی آگهی تبلیغاتی مجله تدکار
طراحی آگهی تبلیغاتی مجله تدکار 01
طراحی آگهی تبلیغاتی مجله تدکار 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram