(021) 2269 5704

طراحی و چاپ بروشور دو لت شرکت de Ensueño

طراحی و چاپ بروشور دو لتی در قطع A5 برای محصولات شرکت de Ensueño انجام گرفت. این بروشور برای معرفی کلی شرکت de Ensueño و ارائه بخشی از فعالیت‌های آن در 4 صفحه اجرا شده است. از رنگ‌ها، المان‌ها و حال و هوایی که به عنوان هویت بصری برای محصولات تبلیغاتی این شرکت در نظر گرفته شده، برای این بروشور نیز استفاده شده است.

طراحی و چاپ بروشور دو لت شرکت de Ensueño
طراحی و چاپ بروشور دو لت شرکت de Ensueño 01
طراحی و چاپ بروشور دو لت شرکت de Ensueño 02
طراحی و چاپ بروشور دو لت شرکت de Ensueño 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram