طراحی کتاب راهنمای کاربری نرم افزار تدکار
(021) 2269 5704

طراحی کتاب راهنمای کاربری نرم افزار تدکار

طراحی کتاب راهنمای کاربری نرم افزار تدکار در قطع وزیری و به تعداد 160 صفحه انجام گرفته است. از رنگ نارنجی و طوسی که رنگ‌های سازمانی این شرکت است و المان‌های متناسب با عناصر تبلیغاتی این شرکت استفاده شده است. چاپ کتاب به صورت چاپ افست با کاغذ 80 گرم و جلد کتاب با مقوای 200 گرم و سلفون مات و صحافی چسب گرم اجرا شد.

طراحی کتاب راهنمای کاربری نرم افزار تدکار
طراحی کتاب راهنمای کاربری نرم افزار تدکار 01
طراحی کتاب راهنمای کاربری نرم افزار تدکار 02
طراحی کتاب راهنمای کاربری نرم افزار تدکار 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram