(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت de Ensueño

طراحی و چاپ کاتالوگ محصولات شرکت de Ensueño در 80 صفحه به صورت مستطیل افقی (بیاضی) و در قطع A4 انجام شده است. این کاتالوگ برای معرفی محصولات شرکت، با ارائه تصویر و مشخصات هر محصول، به شکلی چشم‌نواز و با المان‌ها و رنگ‌های مشخص شده برای شرکت طراحی شده است. چاپ کاتالوگ به صورت افست و صحافی آن به شکل چسب گرم انجام شده است.

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت de Ensueño
طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت de Ensueño 01
طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت de Ensueño 02
طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت de Ensueño 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram