طراحی آگهی تبلیغاتی مجله شرکت de Ensueño
(021) 2269 5704

طراحی آگهی تبلیغاتی مجله شرکت de Ensueño

طراحی آگهی تبلیغاتی مجله برای شرکت de Ensueñoبرای یکی از مجله‌های اسپانیایی انجام گرفت. این آگهی تبلیغاتی در قطع A4 و به صورت تک صفحه اجرا شد، که برای معرفی شرکت de Ensueño و ارائه بخشی از خدمات این شرکت انجام گرفت. بکارگیری فضای حاکم بر اقلام تبلیغاتی این شرکت و رنگ‌های مورد استفاده در آن‌ها در این آگهی نیز مشهود است.

طراحی آگهی تبلیغاتی مجله شرکت de Ensueño
طراحی آگهی تبلیغاتی مجله شرکت de Ensueño 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram