(021) 2269 5704

طراحی کاتالوگ قطع بیاضی فرش سجاده آریا

طراحی کاتالوگ قطع بیاضی (مستطیل افقی) برای فرش سجاده آریا در 24 صفحه با ارائه فرش‌ها در طرح و رنگ متنوع و همچنین تصاویری از مساجد مفروش شده با طرح مذکور، اجرا شد و از نقش و المان‌های ساده و چشم‌نواز برای جلوه بیشتر فرش‌ها استفاده گردید. چاپ کاتالوگ بصورت اختصاصی با چاپ افست اجرا و صحافی کاتالوگ به شکل مفتول لوپ می‌باشد.

طراحی کاتالوگ قطع بیاضی فرش سجاده آریا
طراحی کاتالوگ قطع بیاضی فرش سجاده آریا 01
طراحی کاتالوگ قطع بیاضی فرش سجاده آریا 02
طراحی کاتالوگ قطع بیاضی فرش سجاده آریا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram