(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کاتالوگ 8 صفحه‌ای قطع A4 عمودی محصولات نیکا

طراحی کاتالوگ محصولات نیکا در قطع A4 عمودی و در 8 صفحه انجام گرفت. این کاتالوگ برای معرفی صندوق‌های نسوز خانگی و اداری نیکا همراه با مشخصات هر یک طراحی شده است. از چیدمان و صفحه آرایی یکسان در تمامی صفحات کاتالوگ و رنگ‌های سازمانی محصولات نیکا بکار گرفته شد. چاپ کاتالوگ به صورت چاپ افست و در تیراژ بالا انجام گرفته است.

طراحی و چاپ کاتالوگ 8 صفحه‌ای قطع A4 عمودی محصولات نیکا
طراحی و چاپ کاتالوگ 8 صفحه‌ای قطع A4 عمودی محصولات نیکا 01
طراحی و چاپ کاتالوگ 8 صفحه‌ای قطع A4 عمودی محصولات نیکا 02
طراحی و چاپ کاتالوگ 8 صفحه‌ای قطع A4 عمودی محصولات نیکا 03
طراحی و چاپ کاتالوگ 8 صفحه‌ای قطع A4 عمودی محصولات نیکا 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram