(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کاتالوگ 12 صفحه‌ای قطع A4 محصولات نیکا

طراحی کاتالوگ محصولات نیکا برای انواع صندوق‌های خانگی و اداری این شرکت در سال 1391 انجام شد. طراحی کاتالوگ در 12 صفحه و در قطع A4 عمودی انجام گردید. چاپ کاتالوگ به صورت چاپ افست انجام شد. از رنگ قرمز که رنگ هویت سازمانی این شرکت است در کنار طیف رنگ طوسی، مشکی و سفید استفاده شد. چیدمان و صفحه آرایی در کل صفحات یکسان است.

طراحی و چاپ کاتالوگ 12 صفحه‌ای قطع A4 محصولات نیکا
طراحی و چاپ کاتالوگ 12 صفحه‌ای قطع A4 محصولات نیکا 01
طراحی و چاپ کاتالوگ 12 صفحه‌ای قطع A4 محصولات نیکا 02
طراحی و چاپ کاتالوگ 12 صفحه‌ای قطع A4 محصولات نیکا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram