(021) 2269 5704

طراحی و چاپ بروشور 4 لت تدکار

طراحی بروشور 4 لت تدکار برای معرفی محصول این شرکت که نرم افزار متره و برآورد ساختمانی است انجام شده است. طراحی بروشور در سایز کوچکتر از A4 و به صورت 4 لت صورت گرفته، که از طیف رنگ نارنجی و طوسی و المان‌های هویت بصری تدکار در آن استفاده شده و چاپ بروشور با مقوای 300 گرم همراه با سلفون مات به صورت چاپ افست اجرا شد.

طراحی و چاپ بروشور 4 لت تدکار
طراحی و چاپ بروشور 4 لت تدکار 01
طراحی و چاپ بروشور 4 لت تدکار 02
طراحی و چاپ بروشور 4 لت تدکار 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram