(021) 2269 5704

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی A5 لترا دکور

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی برای لترا دکور در قطع A5 انجام شد. طراحی تراکت با استفاده از رنگ‌های گرم و تصاویری از کابینت‌های اجرا شده توسط این شرکت اجرا شد. تراکت از اقلام تبلیغاتی بالقوه است که با مخاطب رابطه مستقیم برقرار کرده و کیفیت طراحی، چاپ، استفاده صحیح و ارائه آن در مکان مناسب در تاثیرگذاری آن بر مخاطب اثرگذار است.

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی A5 لترا دکور
طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی A5 لترا دکور 01
spacer
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram