(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کاتالوگ جامع محصولات نیکا

طراحی و چاپ کاتالوگ جامع محصولات نیکا در قطع A4 افقی (قطع بیاضی) انجام شد. این کاتالوگ برای معرفی تمامی محصولات صندوق‌های نسوز خانگی و اداری نیکا همراه با مشخصات و امکانات هر یک طراحی شده است. از چیدمان و صفحه آرایی یکسان در صفحات و رنگ‌ها و المان‌های محصولات نیکا استفاده شده و چاپ کاتالوگ به صورت چاپ افست انجام شد.

طراحی و چاپ کاتالوگ جامع محصولات نیکا
طراحی و چاپ کاتالوگ جامع محصولات نیکا 01
طراحی و چاپ کاتالوگ جامع محصولات نیکا 02
طراحی و چاپ کاتالوگ جامع محصولات نیکا 03
طراحی و چاپ کاتالوگ جامع محصولات نیکا 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram