(021) 2269 5704

طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات نیکا در مجله

طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات نیکا برای چاپ در مجله در دو صفحه روبروی هم و در قطع A4 انجام شد. نیکا وارد کننده انواع صندوق های ضد حریق و ضد سرقت ساخت کره است. طراحی آگهی تبلیغاتی با استفاده از تصویر دو محصول در کنار لوگو، آدرس وب سایت، تصاویری از جزئیات محصولات و با رنگ سازمانی بکار رفته در اقلام تبلیغاتی نیکا انجام گرفت.

طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات نیکا در مجله
طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات نیکا در مجله 01
طراحی آگهی تبلیغاتی محصولات نیکا در مجله 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram