(021) 2269 5704

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی شیرینی نیسا

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی شیرینی نیسا در سال 89 انجام شد. طراحی تراکت براساس هویتی که در جعبه شیرینی نیسا شکل گرفته بود انجام گرفت. از رنگ سرخابی تیره، فرم بندی وسط چین، تصاویر محدود و تکیه بر رنگ به جای استفاده زیاد از تصویر در تبلیغ استفاده شده است. این تراکت در قطع A5 و با چاپ افست اجرا شده است.

طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی شیرینی نیسا
طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی شیرینی نیسا 01
طراحی و چاپ تراکت تبلیغاتی شیرینی نیسا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram