طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت نفتی دارج کیش
(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت نفتی دارج کیش

طراحی و چاپ کاتالوگ برای شرکت دارج کیش فعال در زمینه نفت و پتروشیمی انجام شد. این کاتالوگ در قطع A4‌ و در 16 صفحه به زبان انگلیسی طراحی و اجرا شده است. طراحی کاتالوگ به شکل ژورنالی و ارائه ترکیب بندی متفاوت در هر صفحه انجام شده است. این کاتالوگ با چاپ افست اجرا شده و صحافی کاتالوگ به شکل مفتول انجام شده است.

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت نفتی دارج کیش
طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت نفتی دارج کیش 01
طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت نفتی دارج کیش 02
طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت نفتی دارج کیش 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram