(021) 2269 5704

طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی دو لتی قطع A4 محصولات نیکا

طراحی بروشور تبلیغاتی محصولات نیکا در دو لت و در قطع A4 انجام شد. طراحی بروشور برای معرفی محصولات صندوق‌های خانگی و اداری نیکا، همراه با مشخصات و خصوصیات آنها انجام گرفت. طیف رنگ‌ها و هویت سازمانی نیکا مانند رنگ قرمز و استفاده از باند رنگی در طراحی بروشور تبلیغاتی بکار گرفته شد. چاپ بروشور به صورت چاپ افست انجام گرفت.

طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی دو لتی قطع A4 محصولات نیکا
طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی دو لتی قطع A4 محصولات نیکا 01
طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی دو لتی قطع A4 محصولات نیکا 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram