(021) 2269 5704

طراحی و چاپ کتاب راهنمای نرم افزار مپصا

طراحی و چاپ کتاب راهنمای نرم افزار مپصا برای قرار گیری در داخل جعبه و هماهنگ با جعبه بسته بندی این نرم افزار با رنگ‌ها، المان‌ها و فونت‌های مشابه با جعبه اجرا شده است. چاپ کتاب راهنما در قطع خشتی (مربع) با کاغذ 80 گرمی و جلد آن با کاغذ 250 گرمی به همراه سلفون مات اجرا شده است. صحافی کتاب به صورت چسب گرم انجام شد.

طراحی و چاپ کتاب راهنمای نرم افزار مپصا
طراحی و چاپ کتاب راهنمای نرم افزار مپصا 01
طراحی و چاپ کتاب راهنمای نرم افزار مپصا 02
طراحی و چاپ کتاب راهنمای نرم افزار مپصا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram