طراحی قالب اختصاصی وب سایت موسسه مالی و اعتباری مهر
(021) 2269 5704

طراحی قالب اختصاصی وب سایت موسسه مالی و اعتباری مهر

طراحی قالب اختصاصی وب سایت موسسه مالی اعتباری مهر در سال 1388 توسط گروه طراحان آساگرافیک انجام شد. طراحی گرافیک سایت این موسسه برمبنای قرار‌گیری بخش‌ها و امکانات متنوع در صفحه اول وبسایت و طراحی منظم و چشم‌نواز این بخش‌ها انجام شد. استفاده از رنگ سازمانی در کنار رنگ طوسی روشن جلوه بصری خاصی به وب سایت داده است.

طراحی قالب اختصاصی وب سایت موسسه مالی و اعتباری مهر
طراحی قالب اختصاصی وب سایت موسسه مالی و اعتباری مهر 01
طراحی قالب اختصاصی وب سایت موسسه مالی و اعتباری مهر 02
طراحی قالب اختصاصی وب سایت موسسه مالی و اعتباری مهر 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram