طراحي وب سايت دکتر رائی
(021) 2269 5704

طراحي وب سايت دکتر رائی

طراحي وب سايت دکتر رائی در سال 1388 انجام گرفت. ساخت وب سایت دکتر رائی که در زمینه پوست، مو و زیبایی فعالیت دارد، با استفاده از رنگ‌ها و المان‌های متناسب طراحی شد. وب سایت به بخش‌های مختلف تقسیم شده است که شامل منو، ورود اعضا، خدمات زیبایی و ... است. استفاده از سیستم مدیریت محتوا برای ویرایش آسان مطالب در نظر گرفته شد.

طراحي وب سايت دکتر رائی
طراحي وب سايت دکتر رائی 01
طراحي وب سايت دکتر رائی 02
طراحي وب سايت دکتر رائی 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram