(021) 2269 5704

ساختن سایت بانک چشم جمهوری اسلامی ایران

ساختن سایت بانک چشم جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 توسط گروه طراحان آساگرافیک انجام گرفت. بانک چشم ایران یک موسسه غیرانتفاعی است که از سال 1367 در زمینه تحقیقات و آموزش برای گسترش انجام پیوند قرنیه و صلبیه، نگهداری بافت های چشمی از جسد اهداکنندگان و ... فعال است. طراحی وب سایت براساس نیازها و اهداف سفارش دهنده اجرا شد.

ساختن سایت بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
ساختن سایت بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 01
ساختن سایت بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 02
ساختن سایت بانک چشم جمهوری اسلامی ایران 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram