طراحی و ساختن وب سایت شرکت سیب زرد کوچک
(021) 2269 5704

طراحی و ساختن وب سایت شرکت سیب زرد کوچک

طراحی و ساختن وب سایت شرکت سیب زرد کوچک در سال 1387 انجام گرفت. این شرکت در زمینه واردات MP3 Player فعال است و ساختن وب سایت برای معرفی محصولات انجام شد. طراحی قالب اختصاصی، طراحی سایت داینامیک با سیستم مدیریت محتوا برای ویرایش آسان مطالب توسط کارفرما انجام و وبسایت با طیف رنگی تیره تا روشن اجرا شده است.

طراحی و ساختن وب سایت شرکت سیب زرد کوچک
طراحی و ساختن وب سایت شرکت سیب زرد کوچک 01
طراحی و ساختن وب سایت شرکت سیب زرد کوچک 02
طراحی و ساختن وب سایت شرکت سیب زرد کوچک 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram