(021) 2269 5704

ساخت وبسایت پرتال آموزشی دونا کالج مجارستان

ساخت وبسایت پرتال آموزشی برای دونا کالج مجارستان در سال 1393 انجام شد. این پرتال شامل پنل اختصاصی و اطلاعات کاربری هر دانشجو، اخبار کالج، بخش آموزش دانشجویان در رشته‌های مختلف تحصیلی و امتحانی آنهاست. طراحی وب سایت و پرتال آموزشی دونا کالج به صورت طراحی قالب اختصاصی و با طراحی گرافیک وب سایت منحصر به فرد ایجاد شده است.

ساخت وبسایت پرتال آموزشی دونا کالج مجارستان
ساخت وبسایت پرتال آموزشی دونا کالج مجارستان 01
ساخت وبسایت پرتال آموزشی دونا کالج مجارستان 02
ساخت وبسایت پرتال آموزشی دونا کالج مجارستان 03
ساخت وبسایت پرتال آموزشی دونا کالج مجارستان 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram