(021) 2269 5704

طراحی سایت اختصاصی پیدایش مهرگان کبیر

طراحی سایت اختصاصی برای پیدایش مهرگان کبیر در سال 1393 انجام شد. این سایت که در زمینه آسانسور، پله برقی و پیاده روی متحرک فعال است، به صورت دو زبانه با سیستم مدیریت محتوا و طراحی سایت داینامیک برای ویرایش آسان محتوا اجرا شده است. ساخت وبسایت با طراحی قالب اختصاصی و بکارگیری هویت سازمانی این شرکت انجام شده است.

طراحی سایت اختصاصی پیدایش مهرگان کبیر
طراحی سایت اختصاصی پیدایش مهرگان کبیر 01
طراحی سایت اختصاصی پیدایش مهرگان کبیر 02
طراحی سایت اختصاصی پیدایش مهرگان کبیر 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram