طراحی سایت اختصاصی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)
(021) 2269 5704

طراحی سایت اختصاصی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)

طراحی سایت اختصاصی برای موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) در سال 1392 انجام گرفت. طراحی قالب اختصاصی برای این وب سایت با استفاده طیف رنگ‌های سبز در کنار رنگ توسی، سفید و مشکی با بخش‌های متفاوت مانند اخبار، نشریه موسسه، فروشگاه تاج گل و ... انجام گرفت. ساخت وبسایت با بکارگیری سیستم مدیریت محتوا شکل گرفته است.

طراحی سایت اختصاصی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س)
طراحی سایت اختصاصی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) 01
طراحی سایت اختصاصی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) 02
طراحی سایت اختصاصی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) 03
طراحی سایت اختصاصی موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا (س) 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram