طراحی و ساخت وبسایت فارسی دونا کالج
(021) 2269 5704

طراحی و ساخت وبسایت فارسی دونا کالج

طراحی و ساخت وبسایت به زبان فارسی برای دونا کالج در مجارستان در سال 1392 توسط گروه طراحان آساگرافیک انجام شد. این وب سایت با هدف ارتباط مستقیم با ایرانیان، پذیرش دانشجو و ایجاد فرصت تحصیل در کشور مجارستان برای ایرانیان طراحی شده، که به شکل طراحی سایت داینامیک و با قالب وب سایت کاربردی اجرا شده است.

طراحی و ساخت وبسایت فارسی دونا کالج
طراحی و ساخت وبسایت فارسی دونا کالج 01
طراحی و ساخت وبسایت فارسی دونا کالج 02
طراحی و ساخت وبسایت فارسی دونا کالج 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram