طراحی قالب اختصاصی و ساختن سایت سامانه اطلاعات همراه حرا
(021) 2269 5704

طراحی قالب اختصاصی و ساختن سایت سامانه اطلاعات همراه حرا

طراحی قالب اختصاصی و ساختن سایت برای سامانه اطلاعات همراه حرا در سال 1392 انجام گرفت. این شرکت در زمینه ایجاد سامانه های خودکار تلفنی و سرویس ارزش افزوده پیامکی و در بخش های مختلف مانند فوتبال، گردشگری، سرگرمی و تفریحات و ... فعال است. این وبسایت با استفاده از سیستم مدیریت محتوا و به شکل طراحی سایت داینامیک اجرا شده است.

طراحی قالب اختصاصی و ساختن سایت سامانه اطلاعات همراه حرا
طراحی قالب اختصاصی و ساختن سایت سامانه اطلاعات همراه حرا 01
طراحی قالب اختصاصی و ساختن سایت سامانه اطلاعات همراه حرا 02
طراحی قالب اختصاصی و ساختن سایت سامانه اطلاعات همراه حرا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram