(021) 2269 5704

ساختن وب سایت شرکت تدکار نرم افزار

ساختن وب سایت شرکت تدکار نرم افزار در سال 1392 انجام شده که در طراحی قالب سایت صفحه اول سعی شده تمامی قسمت‌های اصلی نمایش داده شود تا کاربر به بخش‌های اصلی سایت براحتی دسترسی داشته باشد. ساخت وبسایت به صورت طراحی سایت داینامیک و با سیستم مدیریت محتوا انجام شده، که امکان ویرایش آسان را برای مدیر وبسایت فراهم می‌آورد.

ساختن وب سایت شرکت تدکار نرم افزار
ساختن وب سایت شرکت تدکار نرم افزار 01
ساختن وب سایت شرکت تدکار نرم افزار 02
ساختن وب سایت شرکت تدکار نرم افزار 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram