(021) 2269 5704

ساخت وبسایت سامانه نرم افزاری حرا

ساخت وبسایت سامانه نرم افزاری حرا در سال 1392 انجام گرفت. این سامانه نرم افزاری در زمینه مدیریت خرید و فروش، مدیریت سیستم تلفنی، مدیریت کالا و خدمات و مدیریت زمان و وظایف فعالیت دارد. طراحی صفحات وب برای این سامانه براساس نیاز مشتری و کارکردهای وب سایت اجرا شده است. طراحی گرافیک سایت هماهنگ با فعالیت گروه نرم افزاری حرا اجرا شد.

ساخت وبسایت سامانه نرم افزاری حرا
ساخت وبسایت سامانه نرم افزاری حرا 01
ساخت وبسایت سامانه نرم افزاری حرا 02
ساخت وبسایت سامانه نرم افزاری حرا 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram