(021) 2269 5704

طراحی وبسایت شخصی آرسام صلاحی مقدم

طراحی وبسایت شخصی برای آرسام صلاحی مقدم در سال 1391 انجام شده است. این وب سایت در زمینه طراحی گرافیک و ارائه نمونه کارهای آقای صلاحی مقدم فعالیت دارد و با سیستم مدیریت محتوا و به شکل طراحی سایت داینامیک اجرا شده است. این وب سایت از دو رنگ مکمل آبی و نارنجی در کنار توسی، سفید و مشکی ایجاد شده که رنگ غالب وب سایت آبی لاجوردی است.

طراحی وبسایت شخصی آرسام صلاحی مقدم
طراحی وبسایت شخصی آرسام صلاحی مقدم 01
طراحی وبسایت شخصی آرسام صلاحی مقدم 02
طراحی وبسایت شخصی آرسام صلاحی مقدم 03
طراحی وبسایت شخصی آرسام صلاحی مقدم 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram