(021) 2269 5704

طراحی قالب سایت پرتال کاربری موسسه آموزشی نوید صالحین

طراحی قالب سایت پرتال کاربری موسسه آموزشی نوید صالحین در سال 1390 انجام گرفت. طراحی گرافیک وب سایت این موسسه با بکارگیری رنگ‌های چشم‌نواز، استفاده مناسب از فضا برای ارائه مطالب متنوع در صفحه اصلی وبسایت انجام گرفت. به طور معمول در طراحی پرتال به دلیل ارائه متنوع مطالب، متاسفانه به طراحی قالب، زیاد اهمیت داده نمی‌شود.

طراحی قالب سایت پرتال کاربری موسسه آموزشی نوید صالحین
طراحی قالب سایت پرتال کاربری موسسه آموزشی نوید صالحین 01
طراحی قالب سایت پرتال کاربری موسسه آموزشی نوید صالحین 02
طراحی قالب سایت پرتال کاربری موسسه آموزشی نوید صالحین 03
طراحی قالب سایت پرتال کاربری موسسه آموزشی نوید صالحین 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram