(021) 2269 5704

طراحی وبسایت شرکت صنایع فرش آریا

طراحی وبسایت شرکت صنایع فرش آریا در سال 1390 برای معرفی محصولات این شرکت در حوزه کلکسیون فرش سجاده نماز و در بخش‌های مختلف اجرا شد. طراحی گرافیک وب سایت فرش آریا با استفاده از طیف رنگ‌های زنده و گرم که تداعی کننده فرش سنتی ایرانی است، اجرا شده و از طیف رنگ گرم برای چشم‌نوازی و تلطیف‌سازی صفحات استفاده شده است.

طراحی وبسایت شرکت صنایع فرش آریا
طراحی وبسایت شرکت صنایع فرش آریا 01
طراحی وبسایت شرکت صنایع فرش آریا 02
طراحی وبسایت شرکت صنایع فرش آریا 03
طراحی وبسایت شرکت صنایع فرش آریا 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram