(021) 2269 5704

طراحی قالب و گرافیک وب سایت تیاسان ایرانیان

طراحی قالب و گرافیک وب سایت تیاسان ایرانیان در سال 1390 انجام شد. این شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی فعالیت دارد. طراحی قالب سایت با بکارگیری طیف رنگ‌های نارنجی، طوسی و مشکی اجرا و صفحه اصلی به بخش‌های مختلف تقسیم شده تا انسجام و نظم قالب حفظ گردد و امکان دسترسی آسان به مطالب برای کاربر میسر شود.

طراحی قالب و گرافیک وب سایت تیاسان ایرانیان
طراحی قالب و گرافیک وب سایت تیاسان ایرانیان 01
طراحی قالب و گرافیک وب سایت تیاسان ایرانیان 02
طراحی قالب و گرافیک وب سایت تیاسان ایرانیان 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram