طراحی و ساختن وب سایت انجمن سنگ ایران
(021) 2269 5704

طراحی و ساختن وب سایت انجمن سنگ ایران

طراحی و ساختن وب سایت انجمن سنگ ایران به شکل تخصصی برای سومین نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه (ایستک 2011) و به سفارش انجمن در سال 1390 اجرا شد. محتویات وب سایت شامل شرکت‌کنندگان، اطلاعات مربوط به غرفه‌ها و نحوه برگزاری نمایشگاه، ثبت نام در نمایشگاه و اطلاعات مربوط به انجمن بود.

طراحی و ساختن وب سایت انجمن سنگ ایران
طراحی و ساختن وب سایت انجمن سنگ ایران 01
طراحی و ساختن وب سایت انجمن سنگ ایران 02
spacer
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram