(021) 2269 5704

ساختن وب سایت نیکا

ساختن وب سایت نیکا وارد کننده انواع صندوق‌های ضد حرق و سرقت خانگی و اداری در سال 1389 انجام شد. ایجاد و راه اندازی وب سایت نیکا براساس سیستم مدیریت محتوا و به صورت طراحی سایت داینامیک برای ویرایش آسان محتوا توسط مدیر سایت انجام شد. وبسایت نیکا شامل بخش‌های متفاوت همراه با گالری تصاویر محصولات، تست های مقاومت و ... است.

ساختن وب سایت نیکا
ساختن وب سایت نیکا 01
ساختن وب سایت نیکا 02
ساختن وب سایت نیکا 03
ساختن وب سایت نیکا 04
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram