ساختن وب سایت رهناب
(021) 2269 5704

ساختن وب سایت رهناب

ساختن وب سایت رهناب فعال در زمینه آموزش از طریق پیام کوتاه در سال 1390 انجام گرفت. این وبسایت بخش‌های مختلف مانند بخش بسته‌های آموزشی، عضویت در سیستم، آموزش از طریق پیام کوتاه و ... دارد. ایجاد و راه اندازی وب سایت با طراحی قالب اختصاصی همراه با سیستم مدیریت محتوا برای ویرایش آسان مطالب اجرا شده است.

ساختن وب سایت رهناب
ساختن وب سایت رهناب 01
ساختن وب سایت رهناب 02
ساختن وب سایت رهناب 03
spacer
مشاهده همه نمونه کـارهـا
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Instagram